Akceptacja własnego „ja” i poczucie własnej wartości  stanowią kluczowe elementy na drodze do realizacji życiowych celów. Jedną z chętnie stosowanych technik w kształtowaniu pozytywnego myślenia na swój temat jest afirmacja. Warto wiedzieć, na czym ona polega.

Afirmacja – co to jest?

Afirmacje to zdania, które pojawiają się w myślach człowieka, oddziałujące na postrzeganie samego siebie. Kreowane są one w taki sposób, by dana osoba mogła się z nimi identyfikować. W tworzeniu afirmacji stosuje się zazwyczaj autosugestię oraz medytację. Techniki te pozwalają osobie je stosującej zaakceptować swoje „ja”. Warto zaznaczyć, że afirmacja zalecana jest ludziom, mającym pozytywny obraz samego siebie. Technika pozwala im wówczas wzmocnić poczucie własnej wartości.

Termin „afirmacja” ma swoje źródła w języku łacińskim – „affirmo” oznacza „potwierdzać”. Do rozpowszechnienia metody przyczynił się Claude Mason Steel, który zakładał, że każdy człowiek potrzebuje zachowania integralności swojej osobowości. Według niego ekspozycja na pozytywne myślenie daje motywacje do poradzenia sobie ze stereotypami lub też docierającymi z zewnętrz sygnałami, mającymi na celu zaburzenie poczucia własnej wartości.

W jaki sposób tworzy się afirmacje?

Afirmacje oddziałują na człowieka, który jest na nie otwarty i skłonny do zastanowienia się, w jakim stopniu kreowane, pozytywne myśli bezpośrednio dotyczą jego „ja”. Taka osoba, powtarzając sobie konkretne zdanie, efektywnie zwiększa swoją samoocenę. Afirmacje mają zazwyczaj formę krótkich, motywacyjnych sentencji. By mózg mógł je zakodować i traktować jako zdania, przedstawiające faktyczny stan rzeczy, zaleca się ich codzienne powtarzanie przynajmniej przez trzy tygodnie.

Jak działają afirmacje?

Afirmacje oddziałują na podświadomość człowieka, dając mu motywację do realizacji zamierzonych planów. Osoba, regularnie powtarzająca pozytywne zdania na swój temat, zaczyna wierzyć w swoje możliwości, lepiej radząc sobie z negatywnymi opiniami odbieranymi z otoczenia. Ekspozycja na afirmacje dystansuje człowieka od danego problemu, pozwala przeanalizować jego wszystkie elementy i tym samym realnie ocenić zagrożenie. Technika ułatwia ponadto znalezienie odpowiedniego rozwiązania w kłopotliwej sytuacji. Afirmacja jest narzędziem chętnie wykorzystywanym w ramach coachingu. Dzięki niej można dotrzeć do głęboko ukrytych pragnień. Afirmacja pozwala również na realizację planów dla samego siebie, a nie w celu zaspokojeniu oczekiwań otoczenia.

Jakie są przykłady afirmacji?

Chcąc zobaczyć zmiany w postrzeganiu własnej osoby, można przez dwadzieścia jeden dni powtarzać kilka z wybranych zdań:

  1. Mam dużo energii do działania, więc wykorzystam ją na założenie swojej firmy;
  2. Jestem kreatywny, dlatego uda mi się zrealizować nadchodzący projekt;
  3. Mam dużo cierpliwości, spokoju i empatii, które przydadzą mi się w rozmowie z partnerem biznesowym;
  4. Moje produkty docierają do wielu odbiorców, zmianiając ich życie na lepsze;
  5. Niepowodzenie nie jest porażką, ale ważną, życiową lekcją;
  6. Ufam swojej intuicji w podejmowaniu ważnych, biznesowych decyzji;
  7. Lubię zawodowe wyzwania – dzięki nim mogę się sprawdzić;
  8. Mam wokół siebie dobrych współpracowników, których darzę zaufaniem.

Warto pamiętać o dobraniu sentencji, realnie oddziałujących na podświadomość. Kluczowa jest także regularność. Stwierdzenia nie muszą mieć tylko formy fonetycznej. Można je również zapisać na ekranie telefonu, by za każdym razem, sięgając po urządzenie, motywować się do działania.

Pozytywne zdania na temat własnego „ja” są świetnym sposobem na realizację własnych marzeń. Warto zatem zdecydować się na pakiet afirmacji, by móc odnieść sukces w biznesie. Zestaw dostępny jest w sklepie online w dogodnej formie cyfrowej. Pobrane materiały można wydrukować i regularnie stosować zalecane techniki.